වැස්ස...

මම මේ නිසඳැස දැක්කේ අපේ ස්කූල් එකේ බිත්තියක තිබිලා. ඉතින් ඒක බ්ලොග් එකට ලියන්න තරම් ලස්සන එකක් කියලා හිතුන නිසයි මේ ලියන්නේ. ඔයාලම කියවලා බලන්නකෝ.


"මිනිස්සුන්ගේ හිත් ඇතුළේ
දැල්වෙන ගිනි නිවන්න
වැහි බින්දුවකට පුළුවන් නම්,...
අපි ඔක්කොම වැස්සක් වෙන්නම්!"